CENÍK 

Ceník kamenických prací závisí na tom, o jaký druh zdiva se jedná. Zdali je to spárované zdivo, opracované spárované zdivo, neopracované zdivo kladené na sucho do řádků, zdivo kladené na sucho na divoko, zdivo haklíkové apod.

Cenu zdiva ovlivňuje mnoho faktorů. Cenu realizace mohou ovlivnit také pracovní podmínky, jakými jsou: výška zdiva, terén, vzdálenost materiálu od prováděného díla a vzdálenost k místu realizace. Ostatní práce jako jsou schody, krby, překlady, niky, platí ceny smluvní. 

 

KALKULACE


Nejsme plátci DPH.